Wyciąg bankowy wystawiony na Twoje imię i nazwisko, z pełnym adresem zamieszkania i datą nie starszą niż 3 miesiące:

Obserwuj