Vad kan orsaka ett instrument att gråmarkerat/ej tillgängligt?

Följ